Gå til indhold

Om ambulatorierne

Se kontaktoplysninger
På Medicinsk Afdelings ambulante afsnit tilser vi patienter, der ikke har behov for indlæggelse.

De medicinske ambulatorier er opdelt i specialer. På ambulatorierne tilses patienter, som har behov for specialiserede undersøgelser, behandling og opfølgning. Det kan være patienter med svær kronisk sygdom eller patienter med længerevarende symptomer uden forklaring efter indledende undersøgelser hos egen læge.

Opfølgning efter indlæggelse og yderligere udredning foregår enten i et ambulatorium eller i Medicinsk Dagafsnit. De fleste patienter ses et antal gange i ambulatoriet og afsluttes herefter til egen læge.

Undersøgelser​

Vi udfører bl.a. følgende undersøgelser i ambulatorierne:

  • Arbejdstest af hjertet (arbejds-ekg)
  • Ultralydsscanning af hjertet (ekkokardiografi)
  • Kikkertundersøgelser for udredning af tarmsygdomme (endoskopier)
  • Screening for sukkersyge
  • Lungefunktionsundersøgelser
  • Faldundersøgelser
  • Undersøgelse for demens

Undersøgelses- og behandlingsprogrammet vil være sammensat alt efter den sygdom, du henvises for.

Kontaktperson​

De medicinske ambulatorier har som mål, at du som patient oplever dig medinddraget og tilstrækkeligt informeret om din situation, og at du oplever en synlig rækkefølge og sammenhæng i dit forløb her hos os.

Derfor får du tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson, hvis du skal komme mere end én gang i samme forløb. I ambulatoriet er det oftest en sygeplejerske og/eller en behandlingsansvarlig læge.

Kontaktlæge

Kontaktlægen er den læge, der er fagligt ansvarlig for en behandlingsplan for dig under dit forløb i ambulatoriet. Det er almindeligvis kontaktlægen, der informerer dig om din sygdom, udredning og resultater samt lægger en behandlingsplan i samarbejde med dig. Det er kontaktlægen, du fortrinsvis vil møde ved evt. lægesamtaler i ambulatoriet.

Kontaktsygeplejerske

Kontaktsygeplejersken er den sygeplejerske, der sammen med lægen er ansvarlig for gennemførelse af din undersøgelses- og behandlingsplan, stadig i samarbejde med dig.

Kontaktsygeplejersken vil du fortrinsvis møde ved dine besøg i ambulatoriet. Kontaktsygeplejersken vil informere, støtte og vejlede dig omkring din sygdom, udredning og behandling.

Det er også din kontaktsygeplejerske, du kan søge rådgivning hos og kontakte ved nyopståede problemer med din sygdom.

Når dit forløb i ambulatoriet slutter, afslutter vi også kontaktpersonordningen, og du skal i stedet henvende dig til din egen læge.

Specialer​

Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus har følgende ambulatorier:

Transport til medicinske ambulatorier​

Patienter skal selv sørge for transport til medicinske ambulatorier. Personalet er behjælpelige med at bestille hjemtransporten.

Tolk​​

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler i ambulatoriet. Som oftest anvender vi telefon-tolkning. Tolken kan bestilles af personalet.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F.

Medicinsk Afdeling

Fjordvej 15

4800 Nykøbing F.

Se kort

Find vej