Gå til indhold

Ambulatorium for led- og knoglekirurgi

I Ambulatorium for led- og knoglekirurgi foretager vi undersøgelser og behandling af lidelser og brud i led og knogler. Herunder forundersøgelse før evt. operation og kontrol efter operation, knoglebrud eller ledskader.

Henvisning og visitation

Det er din egen læge, en speciallæge eller en afdeling på sygehuset, der henviser dig til os.

Når vi har modtaget en henvisning bliver den vurderet af vores speciallæge mhp. hvor hurtigt du skal have en tid. .

Venteinfo

Patientrettigheder og vejledning

Forundersøgelse, behandling og kontrol

Ved en forundersøgelse undersøges du af lægen, som stiller en diagnose og lægger en videre plan.

Behandlinger kan være forskellig fra patient til patient, hvorfor du som patient sammen med læge drøfter, hvad rette behandling kan være for netop dig.

Behandling kan være træning, vægttab, operation, fysioterapeutisk vejledning medicinsk behandling eller behov for yderligere udredning.

 

Tværfagligt samarbejde

I ambulatoriet arbejder vi på tværs af faggrupper med et team bestående af læge, sygeplejersker og lægesekretær, der sammen samarbejder omkring din behandling.

 

Operation

Vurderes det at du skal opereres vil dette primært være med enten indlæggelse på vores sengeafsnit eller i vores sammendagskirurgisk afsnit. 

Dette aftales enten ved forundersøgelsen eller vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, hvor operationsdato også vil fremgå

 

 

Spørgsmål

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med behandlinger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om eller gerne vil vide mere om i forbindelse med dit forløb hos os. 

Du kan også besøge Helbredsprofilen.dk - her kan du finde masser af videoer, hvor fagfolk, patienter og pårørende deler deres erfaringer med, øvelser og viden om dét at leve med kronisk eller langvarig sygdom og handicap. 

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F.

Led- og knoglekirurgi

Ambulatorium

Fjordvej 15

4800 Nykøbing F.

Se kort

Find vej

Ring til os

Du kan kontakte os alle hverdage mellem kl. 9.00-14.00

Ambulatorium for led- og knoglekirurgi

Tlf. 56 51 58 00

Tlf. 56 51 58 00