Gå til indhold

Nøgletal

Udvalgte nøgletal fra 2023. Find blandt andet tallene på antal af patienter, sengepladser og personale.
Sjællands Universitetshospital har primært patientaktivitet på matriklerne i Køge, Roskilde og Nykøbing Falster, men varetager også funktioner på flere af regionens øvrige sygehuse. 

Tallene dækker over al aktivitet, som varetages af Sjællands Universitetshospital.

Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus fusionerede pr. 1.1.2024. Opgørelserne over aktivitet i 2023, er derfor opdelt på de to tidligere sygehuse.

Udvalgte nøgletal fra 2023

 

Køge / Roskilde

Nykøbing Falster

Unikke patienter

317.131

 

52.159

 

Unikke patienter ekskl. Billeddiagnostik (alle radiologiske afdelinger i Region Sjælland er sammenlagt forankret under SUH)

199.261

 

52.159

 

Indlæggelser

84.612

19.315

Gennemsnitlig liggetid, dage

2,04

2,91

Ambulante besøg (ekskl. røntgenbesøg)

679.994

 

125.461

 

Heraf akut ambulante kontakter (fx skadestuebesøg)

46.783

19.848

​Virtuelle kontakter (telefon-, e-mail- og videokonsultationer)

200.904

29.360

 

​Operationer

104.517

13.626

Heraf skopier

43.509

6.115

Fødsler

1.844

883

​Normerede senge

613

205

Økonomi

 

Køge / Roskilde

Nykøbing Falster

Nettobudget i mia. kr.

 4,19

0,92

 

Medarbejdere

 

Køge / Roskilde

Nykøbing Falster

Ansatte

6.018

1242

Årsværk

5.049

1099

Heraf plejepersonale*

 2.535

665

Heraf læger

 1.191

198

*Sygeplejerske, Sygehjælper/SOSU-assistenter, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter og Jordemødre